บุคลากร รร.วัดหน้าเขาและบุคลากรเทศบาลตำบลเขาพระร่วมช่วยทำความสะอาด

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

บุคลากร ทางโรงเรียนและบุคลากรทางเทศบาลตำบลเขาพระ

บุคลากร โรงเรียนวัดหน้าเขา และบุคลากรทางเทศบาลตำบลเขาพระได้เข้ามาช่วยทำความสะอาดบริเวณรอบนอกของอาคารเรียนโรงรียนวัดหน้าเขา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร