ปกป้อง อธิบายการปกป้องเด็กที่อ่อนไหวและตกใจจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

ปกป้อง อธิบายการปกป้องเด็กที่อ่อนไหวและตกใจจากการเกิดอุบัติเหตุ

ปกป้อง ในช่วงอายุหนึ่งปีถึง 1 ปีครึ่ง จำเป็นต้อง ปกป้อง เด็กอย่างเต็มที่และไม่ให้เด็กตกใจ หากเด็กไม่ตื่นกลัว เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สงบสุข และเสริมสมรรถภาพทางกายที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬา เขาจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเอง และจะไม่หวาดกลัวและวิ่งหนี แม้ว่าเขาจะพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ตาม สำหรับเด็กที่อ่อนไหวง่าย คุณแม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การพาลูกไปพบแพทย์

เพื่อฉีดยาเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ควรทำ และคุณไม่สามารถปล่อยให้ลูกของคุณเห็น สิ่งที่พวกเขากลัวหรือบังคับให้พวกเขาฟังสิ่งที่พวกเขากลัว อย่าคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกาย เพื่อลูกของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณปกป้องเด็กที่อ่อนไหวจากความตื่นตระหนก ปกป้องเด็กที่กระตือรือร้นจากอุบัติเหตุ เด็กที่กระฉับกระเฉงมีความอยากรู้อยากเห็นที่ผิดปกติ และชอบที่จะสำรวจโลกรอบตัว พวกเขาปีนขึ้นไปบนที่สูง

จากนั้นใส่ของหายากในปากของพวกเขา และสัมผัสของแปลกๆ เมื่อเห็นพวกเขา เนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก พวกเขาอาจเรียนรู้จากการตกจาก ระเบียง หรือกลืนเหรียญแล้วติดคอ หรือแตะเตารีดไฟฟ้าและมือไหม้ เช่นเดียวกับอุบัติเหตุทั้งหมด สิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมารดา ได้ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้า เวลาที่ดีที่สุดในการผ่าตัดทารก ที่เป็นโรคตาพิการแต่กำเนิดคือเมื่อใด

ปกป้อง

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยทารกแรกเกิดในระยะแรกทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคตาในทารกแรกเกิดทั่วไป และตรวจโรคตาที่มีมาแต่กำเนิดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถตรวจพบ และวินิจฉัยได้ทันทีหลังคลอด การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ นำไปสู่การพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น และโรคทางตาจำนวนมากที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักในชื่อโจรแสง เช่น ต้อกระจก แต่กำเนิด ต้อหิน

รวมถึงภาวะจอตาคลอดก่อนกำหนด และมะเร็งจอประสาทตา จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เนิ่นๆ หลังจากได้รับการมองเห็นที่ดีขึ้น พ่อแม่ที่อายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ ทราบถึงความสำคัญของการพาลูกน้อยไปตรวจสุขภาพตาแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตามในช่วงทารกแรกเกิด ยังมีสภาวะทางระบบที่ไม่เสถียรอยู่หลายประการ อวัยวะและเนื้อเยื่อจำนวนมากยังคงพัฒนา และสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง และการดมยาสลบมีความเสี่ยง

ดังนั้นวิธีการเลือกเวลาดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูที่ดีที่สุดคือที่สุด ความห่วงใยและห่วงใยของผู้ปกครองทุกท่าน ประเด็นที่พันกันมากที่สุด สำหรับจักษุแพทย์เด็ก ยังเป็นงานที่สำคัญและเป็นมืออาชีพมากในการแนะนำผู้ปกครอง ที่อายุน้อยที่กังวลในการเลือกระยะเวลาการผ่าตัดที่เหมาะสม และกำหนดแผนการผ่าตัดที่เหมาะสม เนื่องจากโรคตาที่มีมาแต่กำเนิดต่างกันมีเวลา และสถานที่ที่เริ่มมีอาการต่างกัน

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดคือ ก็แตกต่างกันไปตามผลกระทบต่อการพัฒนาการมองเห็น ดังนั้น แพทย์จึงต้องคำนึงถึงสภาพทั่วไปของเด็ก และชนิดของโรคตาโดยต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ หากสภาพทั่วไปของเด็กไม่ดี ร่วมกับความผิดปกติของหัวใจและปอดอื่นๆ หรือโรคของอวัยวะสำคัญในสมอง การผ่าตัดตาควรพิจารณาเมื่อโรคทางระบบคงที่ และโดยพื้นฐานแล้วตัวบ่งชี้ที่สำคัญของร่างกายเป็นปกติ

โรคตาที่ทำให้เกิดการมองเห็นผิดปกติอย่างรุนแรง หรือโรคลุกลามอย่างรวดเร็วจะต้องได้รับการพิจารณา สำหรับการผ่าตัดในระยะแรก เช่น ต้อกระจก แต่กำเนิด ต้อหิน และจอประสาทตาของทารกเกิดก่อนกำหนด เมื่อวินิจฉัยโรคแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยการดมยาสลบหลังคลอด การผ่าตัดสามารถพิจารณาได้เร็วที่สุดภายใน 3 เดือน หากพลาดจังหวะในการผ่าตัด การพัฒนาการมองเห็นในระยะแรก จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ถึงแม้การผ่าตัดจะสำเร็จ การมองเห็นก็จะกลับคืนมาได้ยาก เด็กจำนวนมากจึงมัก เสียช่วงการรักษาที่ดีที่สุดไปจนตาบอด สำหรับโรคตาบางชนิดที่จะไม่ส่งผลร้ายแรง ต่อการมองเห็นแต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของดวงตา เช่น หนังตาตก ไทรอยด์ ตาเหล่ และเนื้องอกในวงโคจร สามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ ภายใต้อิทธิพลของการติดตามระยะการมองเห็นอย่างใกล้ชิดของการผ่าตัด หากการมองเห็นได้รับผลกระทบ

การผ่าตัดในระยะเริ่มต้นสามารถพิจารณาได้ หากการมองเห็นของตาพัฒนาตามปกติ การผ่าตัดสามารถทำได้หลังจากที่เนื้อเยื่อ และโครงสร้างของตาที่เกี่ยวข้องนั้นโตเต็มที่ ซึ่งสามารถบรรลุการพยากรณ์การผ่าตัดที่ดีที่สุด ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ สำหรับโรคตาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสายตาเพียงเล็กน้อย หากอัตราความสำเร็จในการผ่าตัดลดลงตามอายุ

การผ่าตัดสามารถทำได้ในระยะแรก มิฉะนั้น การผ่าตัดสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น พ่อแม่รุ่นเยาว์จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำแนะนำของแพทย์เพื่อติดตามผลตั้งแต่เนิ่นๆ และเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดรักษา เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสและนำความเสียใจและความพิการมาสู่เด็กตลอดชีวิต ความสามารถของทารกในการควบคุมการเคลื่อนไหว ของลำไส้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ความสามารถของทารกในการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในช่วงเวลานี้การฝึกถ่ายอุจจาระของทารก จะครอบคลุมทั้งร่างกายของมารดา แต่อย่าลืมว่าไม่มีอะไรที่เป็นปัจเจกมากไปกว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้ เด็กที่พัฒนาเร็วขึ้นสามารถบอกแม่ได้ว่าพวกเขาถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในฤดูร้อนหรือไม่ แต่ในท้ายที่สุดก็มีเด็กจำนวนน้อยลง

แม่ของเด็กควรคาดคะเนเวลาถ่ายอุจจาระของเด็กอย่างคร่าวๆ ในฤดูที่ไม่หนาวเกินไป และให้เด็กเข้าห้องน้ำพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่เด็กสามารถนั่งฉี่บนโถส้วมโดยสุจริตก่อนอายุได้ 1 ขวบ แต่ไม่อยากนั่งบนโถส้วมหลังจากปีแรกของชีวิต โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเดือนแรกนี้เป็นเรื่องปกติ หากเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบครึ่งในฤดูร้อน ให้ถอดกางเกงและสวมแต่กางเกงขาสั้นเท่านั้น ทารกมักบอกแม่ให้หุบปาก

หลังจากที่พวกเขาเปียกกางเกงในเป็นครั้งแรก แต่ส่วนใหญ่สามารถเรียกแม่ของพวกเขาให้จุ้บก่อนที่พวกเขาจะฉี่ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม เด็กที่รีบปัสสาวะมักจะสายเกินไปที่จะบอกแม่ของตน และเด็กที่อยากเล่นก็ไม่สามารถบอกให้แม่ปัสสาวะได้ทันเวลา เด็กที่ขับถ่ายเป็นเวลานานสามารถนั่งบนโถส้วมได้

 

บทความที่น่าสนใจ : บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบาหลีกระจายอยู่ทั่วเกาะ อธิบายได้ ดังนี้