โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

ปลัดอาวุโส มอบหน้ากากอนามัย

ปลัดอาวุโส  ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ทางโรงเรียนวัดหน้าเขา ทางครู บุคลากร และนักเรียนขอบพระคุณในการมอบหน้ากากอนามัย

ปลัดอาวุโส

ปลัดอาวุโส

ปลัดอาวุโส