รับเอกสาร การเรียนออนไลน์เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโคด-19

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

รับเอกสาร การเรียนออนไลน์

รับเอกสาร การเรียนเพื่อนำไปเรียนออนไลน์ แจ้งผู้ปกครองมารับเอกสารในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ในเวลา 09.00 น ถึง 12.00 น ที่โรงเรียนวัดหน้าเขา

รับเอกสาร