รางวัล คนเก่งทีเด็ด มีการมอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรและเงินจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

รางวัล คนเก่งทีเด็ด

รางวัล คนเก่งทีเด็ด มีการมอบรางวัลโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียน

รางวัล

รางวัล

รางวัล