เด็ก การส่งเสริมและวิธีการพัฒนาสมองของเด็ก

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

เด็ก อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและวิธีการพัฒนาสมองของเด็ก

เด็ก ทารกอาจได้รับการดูแลจากแม่เป็นอย่างดี เมื่อตอนยังเด็ก แต่เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็น ดอกไม้ในเรือนเพาะชำ และมีความสามารถในการดูแลตนเองไม่ดี เราจึงควรใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของมือหลังจากทารกโตขึ้นหน่อย จุดประสงค์หลักคือ ฝึกลูกให้เริ่มมีอิสระอย่างช้าๆ เมื่อความยืดหยุ่นของนิ้วเด็กๆ ตรงตามความต้องการ เด็กๆ ก็จะดูแลตัวเองได้และการเคลื่อนไหวที่ดีคืออะไร

การเคลื่อนไหวที่ดีของทารกโดยทั่วไปหมายถึงการเคลื่อนไหวของการบีบมือ การจับการเคลื่อนไหว การโก่งตัว การเคลื่อนไหวแบบหมุน รวมถึงการพยุง การบิด การบิด การฉีกขาด การผลัก การจับ การขูด การดึง การกด การขุด การเล่นและการปรบมือ คลิป สวม เช็ด ตบ เขย่าและการดำเนินการอื่นๆ อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนามอเตอร์ที่ดีกับการพัฒนาสมอง กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นส่วนสำคัญของความฉลาดของทารก

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการพัฒนาระบบประสาท พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กส่วนใหญ่หมายถึงการเคลื่อนไหวที่แม่นยำของมือเด็ก เช่นเดียวกับความสามารถในการประสานมือและตา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในอนาคตของเด็ก พ่อและแม่สามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือของลูกๆ ผ่านเกมเล่นมือแสนสนุกในชีวิตประจำวัน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น

เด็ก

ยึดช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน ของการพัฒนามอเตอร์ที่ดี วัยก่อนวัยเรียนเป็นช่วงเวลา ของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสมองของทารกอย่างแม่นยำ และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในขณะนั้น ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม การพัฒนาทางปัญญาของทารก วันนี้เราจะจัดกลยุทธ์เกมพ่อแม่ลูก ให้ทุกคนได้ช่วยเด็กอายุ 3 ถึง 6 ขวบฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดี ประการแรก อุปกรณ์ที่ใช้ร้อยลูกปัด ลูกปัดร้อย

วิธีเล่นเกมเตรียมลูกปัดให้เด็กๆ และเล่นเกมร้อยลูกปัด คุณแม่สามารถแจ้งสีของลูกปัด และเด็กสามารถร้อยลูกปัด คุณยังสามารถให้เด็กร้อยลูกปัดตามลำดับสี ประการที่สอง อุปกรณ์ที่ใช้หนีบถั่วลิสง ได้แก่ ตะเกียบ ถั่วลิสง วิธีเล่นเกม เตรียมถั่วลิสงแบบมีเปลือก สำหรับทารกที่เริ่มฝึกใช้ตะเกียบ ให้นำถั่วลิสงที่ปลอกเปลือกออกก่อน หลังจากชำนาญแล้วให้ถือถั่วลิสงแบบไม่มีเปลือกก็ได้ สำหรับเด็กเล็กให้ฝึกตักถั่วลิสงด้วยช้อน

ประการที่สามเรียนวาดรูปกับเรา อุปกรณ์ที่ใช้ ปากกาสีน้ำ กระดาษขาว วิธีการเล่นเกม ให้ผู้ปกครองวาดเส้นหรือลวดลายบนกระดาษขาวก่อน จากนั้นให้เด็กวาดข้างเส้นให้ใกล้เคียงที่สุด แต่ไม่สามารถแตะเส้นได้ ประการที่สี่ อุปกรณ์สำหรับหยิบและหยิบไม้ ไม้หรือดินสอเล็กๆ หลายคนสามารถเข้าร่วมได้ วิธีเล่นเกม โรยแท่งไม้เล็กๆ บนโต๊ะแบบสุ่ม จากนั้นทั้ง 2 ผลัดกันหยิบขึ้นมาทีละอัน ในระหว่างขั้นตอนการหยิบ ไม้เล็กๆ อีกอันหนึ่ง

ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หากทำได้จะเป็นครั้งต่อไป ตาของเด็ก ประการที่ห้า อุปกรณ์สำหรับตัด กรรไกร กระดาษติด วิธีการเล่นเกม ผู้ปกครองเตรียมกระดาษแข็ง ที่มีกริดสำหรับ “เด็ก” ไว้ล่วงหน้า และเด็กๆ ก็ตัดกระดาษตามเส้นตรงของกริด ประการที่หก อุปกรณ์ประกอบฉากการเล่นฟุตบอล ปากกา ลูกกระดาษ กล่องกระดาษ วิธีเล่นเกม เตรียมกล่องกระดาษขนาดเล็ก และลูกบอลกระดาษขนาดเล็ก

ดังนั้นให้เด็กถือปากกาด้วยนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลาง แล้วเตะลูกบอลกระดาษเข้าประตู เป้าหมายสามารถเคลื่อนที่ได้ และสามารถปรับระยะห่างได้ คุณสามารถเล่นกับเด็ก และดูว่าใครสามารถเตะได้มาก นอกจากจะพาเด็กๆ เล่นเกมเล็กๆ เพื่อออกกำลังกายแล้ว อย่าปล่อยให้เด็กๆพลาดโอกาสออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน พัฒนาการที่ดีของการเคลื่อนไหว ของมือที่ดีสามารถช่วยให้ทารกสามารถรับรู้ถึงคุณลักษณะต่างๆ ของสิ่งต่างๆ

ส่งเสริมการพัฒนาความสมบูรณ์ ในการรับรู้และความคิดที่เฉพาะเจาะจง และวางรากฐานสำหรับพฤติกรรมของพวกเขา เช่น การกิน การจับปากกา การเขียน และการใช้เครื่องมือในอนาคต วิธีส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็ก ให้เด็กเติบโตในเกม จะส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กเล็กได้อย่างไร พ่อกับแม่ต่างก็อยากให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงและฉลาด ซึ่งขึ้นกับว่าพัฒนาการทางสมอง ของลูกจะสมบูรณ์แบบหรือไม่

การพัฒนาสมองที่แข็งแรง สามารถช่วยให้เด็กๆ ปลูกฝังความเป็นอิสระในการศึกษาและชีวิตในอนาคต และวางรากฐานที่มั่นคง แล้วจะส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยอย่างไร พ่อกับแม่อาจปล่อยให้ลูกเติบโตขึ้นมาในเกมเช่นกัน ประการแรก ได้ยินเพลงกล่อมเด็ก เลือกเพลงกล่อมเด็กที่เรียบง่าย และน่าสนใจเพื่อบอกลูกๆ ของคุณทุกวัน คำสุดท้ายของแต่ละประโยคควรออกเสียงง่าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดเพลง ที่บันทึกให้ลูกๆ ของคุณได้อีกด้วย ควรใช้สำนวนและการเคลื่อนไหวเมื่อคุณพูดเพลงกล่อมเด็ก เขย่าเด็กตามจังหวะ หรืออุ้มเด็กขณะเดินเป็นจังหวะขณะพูดเพลงกล่อมเด็ก พยายามให้ลูกของคุณเลียนแบบหลังจากทำซ้ำหลายครั้ง การมีส่วนร่วมของเด็กๆ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการออกเสียง ความเข้าใจในท่าทางและการแสดงออก และสัมผัสถึงจังหวะ แต่ยังเพิ่มความสนใจของเด็กอีกด้วย เรารู้ว่าเราสามารถเล่นกับลูกๆ ของเราด้วยของเล่นที่มีรูป เช่น สัตว์ขนาดเล็ก และยานพาหนะ และให้เด็กๆ รู้ชื่อของเล่นนั้น

 

บทความที่น่าสนใจ >  ศาสนา หากคุณเป็นคนซื่อสัตย์มากสามารถอยู่ได้อย่างไม่มีความทุกข์