เรียน ผู้มีอุปการะคุณท่านใดมีความที่่สนใจสมทบทุนในการจัดซื้อ Fave Shield

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

เรียน ผู้มีอุปการะคุณ

เรียน ผู้มีอุปการะคุณท่านใดมีความที่่สนใจสมทบทุนในการจัดซื้อ Fave Shield ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขา สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 075-499116

เรียน