เลือกตั้ง ประธานนักเรียน ร.ร.วัดหน้าเขา เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักประชาธิปไตย

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

เลือกตั้ง ประธานนักเรียน

เลือกตั้ง ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขา เป็นการปลูกฝังช่วยให้เด็กรู้จักประชาธิปไตยและรู้ขั้นตอนในการเลือกตั้งต้องแต่เด็กจะได้มีพื้นฐานการเลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง