แจ้งข่าว ผู้ปกครองในวันที่มารับหนังสือเรียนกรุณนานำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

แจ้งข่าว ผู้ปกครอง

แจ้งข่าว ผู้ปกครองของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดหน้าเขาที่จะเดินทางมารับหนังสือเรียน กรุณานำบัตรประชาชนของผู้ปกครองมายืนให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นการสำรวจเพื่อแจ้งกล่องดิจิติลในการเรียนออนไลน์

แจ้งข่าว