โรคหลอดเลือดสมอง Archives - โรงเรียนวัดหน้าเขา

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

โรคหลอดเลือดสมอง อธิบายลักษณะของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

 โรคหลอดเลือดสมอง ในประเทศของเรามีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอ … Read more